augustus 2, 2021

Zonnepanelen Centra

Door admin

Hierdoor is geen centrale omvormer meer nodig in de woning en worden de panelen bovendien parallel geschakeld . De kosten van micro-omvomers liggen vaak een stuk hoger dan bij het plaatsen van één centrale omvormer. Een energy-optimizer is een manier om zonnepanelen parallel te schakelen. Werkt één paneel minder goed, door bijvoorbeeld schaduwval, dan hebben de andere panelen hier geen last Zonnepanelen huren van. Bij alle panelen wordt dan een additional kastje (power-optimizer) achter het paneel geplaatst.

Offertes Zonnepanelen

Bij een plat dak moet bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met de afstand tussen de panelen. Hoe hoger de hellingshoek, hoe verder de afstand tussen de rijtjes panelen. Anders gaan ze namelijk schaduw op elkaar werpen.

Vergelijken Met Zonnepanelen

Veel aangeboden systemen in de markt maken gebruik van een centrale omvormer. Eén omvormer die gekoppeld is aan alle panelen. Bij toepassing van micro-omvormers krijgen alle panelen een eigen omvormer. Deze micro-omvormers worden achter de zonnepanelen op het dak geplaatst.

Dit kan kosten schelen, omdat niet elk paneel van een optimizer hoeft te worden voorzien. De optimale hellingshoek is 35 graden. Dit houdt echter niet in dat daken met een andere hellingshoek niet interessant zijn. Zonnepanelen kunnen zelfs plat op een dak geplaatst worden en nog steeds een prachtige opbrengst leveren.

Zonnepanelen Van Ikea

In de woning is een speciale omvormer nodig die kan communiceren met de energy-optimizers achter de panelen. Een nieuwe ontwikkeling zijn de selective deployment Zonnepanelen optimizers. Hierbij is het mogelijk om één enkel paneel of een groep panelen die van negatieve invloed kunnen zijn op het systeem te voorzien van optimizers.